Συμψηφισμό οφειλής ΕΠΟ με αμοιβές των διαιτητών συζητά η Superleague στο ΔΣ της Πέμπτης – Η διοργανώτρια αποφασίζει για αναδιανομή των τηλεοπτικών και μείωση των ομάδων

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 23/03/2017 στις 15:00 θα συνεχιστεί στα γραφεία της Super League το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής 03/03/2017.
 Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως:
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για την αναδιανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ για την ανακατανομή των εξόδων του Συνεταιρισμού.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄Ε.Ε.Ο.Δ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το παράβολο επικύρωσης επαγγελματικών συμβολαίων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναλογία διανομής των πειθαρχικών προστίμων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποζημίωση της μελέτης και του Τεχνικού Συμβούλου για τα γήπεδα.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμψηφισμό οφειλής Ε.Π.Ο. προς Π.Α.Ε. από Solidarity με οφειλή μας για αμοιβές διαιτησίας.

 8. Διάφορα.