Οι ορισμοί στα πρωταθλήματα νέων

SL K 20

SL K 17 
 SL K 15

 FL