Εξετάζεται περίπτωση απόπειρας δωροδοκίας ενόψει των εκλογών της ΕΠΣ Χίου