Τα σημάδια του καφέ

Όπως θα πάνε να πετάξουν για μεγάλο νησί, θα μπουν λίγο πλαγίως για να κάνουν στάση στον ισθμό;