Άλλα τα μάτια του λαγού ...

Κωστάκη ετοιμάσου. Πολύ σύντομα θα σου πω πως και για ποιο λόγο επέλεξε εσένα η FIFA για να λυθεί το ελληνικό πρόβλημα.
Πως και για ποιο λόγο αποφάσισαν, πραγματοποιώντας μια μεγάλη στροφή, να βάλουν εσένα στην εικόνα και όχι εκείνον που είχαν αρχικά επιλέξει.
Πως και γιατί άλλα προγραμμάτιζαν και άλλα τους προέκυψαν.

Σύντομα.