Καταστατικό ΕΠΟ: Πρόβλεψη για τουλάχιστον έξι νέες ενώσεις

Αντιγράφουμε το άρθρο 10 του καταστατικού της ΕΠΟ: «Μέλη της ΕΠΟ δύνανται να αναγνωριστούν: α) Η Πανελλήνια Ενωση Σωματείων Γυναικείου Ποδοσφαίρου, β) η Πανελλήνια Ενωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Αμμου, γ) οι Πανελλήνιες Ενώσεις Ποδοσφαιριστών, μια για τους Επαγγελματίες και μια για τους Ερασιτέχνες, δ) η Πανελλήνια Ενωση Διαιτητών, ε) η Πανελλήνια  Ενωση Προπονητών.