Το σπιράλ

Όταν ο κ. Βασιλειάδης δηλώνει, εν γνώσει των συνεπειών του νόμου. ότι πρέπει να σπάσει το σπιράλ ΕΠΟ - διαιτησίας (από τη σχέση αυτή εκτιμά ο κ. υφυπουργός ότι προκύπτουν τα περισσότερα δεινά) το λέει χωρίς να γνωρίζει, προφανώς, τον Κανονισμό Διαιτησίας της FIFA, που ορίζει σαφώς ότι η διαιτησία ανήκει πλήρως στην εθνική ομοσπονδία και διοικείται από αυτή με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά και αποκλείει κάθε υποψία συμμετοχής του κράτους ή των Π.Α.Ε. στην οργάνωση και διοίκηση.
Μια απλή ανάγνωση του κανονισμού θα τον πείσει, αν είναι άνθρωπος που θέλει να πειστεί για το αυτονόητο.
Εκείνο που θα έχει τεράστια πλάκα και με τον οποίο θα πέσει πολύ γέλιο είναι όταν θα ξεκινήσει, σοβαρός και βλοσυρός υπερασπιστής των απόψεων της FIFA που τον όρισε να την εκπροσωπεί, ο "Κωστάκης" να ζητήσει εξηγήσεις από τον κ. Βασιλειάδη, αποπειρώμενος να ερμηνεύσει τη φράση με το σπιράλ που πρέπει να σπάσει.

Τι θα ζητήσει ακριβώς από τον κ. Βασιλειάδη; Την εφαρμογή του κανονισμού της FIFA, που είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την εναρμόνιση της εθνικής αθλητικής νομοθεσίας με το καταστατικό της FIFA ή θα ψάχνει τρύπα να κρυφτεί, ο εκ Κύπρου ορμώμενος ποντικός της εξομάλυνσης;