Εκ παραδρομής

Βρε, βρε... Και large τύπος ο κ. Μαλάτος, όταν έχει απέναντί του τα γατιά της ΠΔΕ και κάτι ταλαίπωρους ενός σωματείου Ηράκλειο, που εκ παραδρομής τον αναφέρει ως μέλος του τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ δηλώνει ότι τον διέγραψε το 2015. Δεν θέλει, λέει, να διοριστεί τελικά άλλη προσωρινή διοίκηση.
Συγκατανεύει να παραμείνει η ίδια, αλλά με τους δικούς του όρους. Δεν θα δεσμεύσει, έως τις 09/01/2017, την ΕΠΟ με καμία απόφαση οικονομικού ή νομικού χαρακτήρα.
Σε απλά ελληνικά δεν θα προχωρήσει στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή εκπροσώπου στην ΕΟΕ.
 Πρόκειται για δεσμευτική νομική ενέργεια που δεν αρέσει στον κ. Μαλάτο και δεν συμφωνεί.
"Βασιλιάς χωρίς στέμμα" ήταν ο Μαλάτος στα δικαστήρια και όσο έβλεπε απέναντί του κάτι γατάκια να τον παρακαλάνε στην ουσία να μην το τραβήξει στα άκρα τόσο παρίστανε τον υποχωρητικό.

Είναι κατάντια αυτή η εικόνα της ΕΠΟ.
Μεγάλη κατάντια ...