Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Γενικώς ... απαράδεκτοι

Ένσταση απαραδέκτου, λόγω παρέλευσης του δεκαημέρου από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, που κατέθεσε η Νομική Υπηρεσία της ΕΠΟ (μάλλον δια του κ. Σιώτου) έκανε δεκτή το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου και απέρριψε την προσφυγή του σωματείου ΑΕ Οινιάδων κατά της απόφασης της ΠΔΕ/ΕΠΟ.
Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα για την έναρξη του δεκαημέρου, τα οποία ανέδειξε ο δικηγόρος του σωματείου (είναι προφανές πως βάσιμα υποστηρίζει τις απόψεις του για την έναρξη της δεκαήμερης προθεσμίας), από την ίδια την ένσταση, την απόφαση να κατατεθεί και την αποδοχή της προκαλούνται τεράστια ερωτηματικά για την αμέσως προηγούμενη (στις 11.10.2016) απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου επί της προσφυγής του ΑΟ Κηφισιάς.
Τα δεδομένα:
Η απόφαση της ΕΠΟ να συγκληθούν οι Γενικές Συνελεύσεις στις 14.10.2016 (για την εκλογή Εκλογικής Επιτροπής) και στις 26.10.2016 (για την εκλογή Διοίκησης) ελήφθη στις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Η προσφυγή του ΑΟ Κηφισιάς κατατέθηκε ενώπιον του ΔΔΠ στις 05.10.2016. Δηλαδή, είκοσι τρεις ολόκληρες μέρες μετά την ημερομηνία σύγκλησης των Συνελεύσεων.
Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφυγής είναι κάτι περισσότερο από προφανής. Γιατί λοιπόν, τότε δεν απορρίφθηκε εκείνη η προσφυγή ως εκπρόθεσμη; Για να απορριφθεί έπρεπε να κατατεθεί, και τότε, ένσταση απαραδέκτου λόγω παρέλευσης του δεκαημέρου ή το ίδιο το δικαστήριο έπρεπε να προχωρήσει στην απόρριψη της προσφυγής επειδή ήταν δεδομένα εκπρόθεσμη, χωρίς να περιμένει την κατάθεση σχετικής ένστασης;
Κι αν, όντως, έπρεπε να κατατεθεί η σχετική ένσταση για να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη η προσφυγή του ΑΟ Κηφισιάς γιατί η Νομική Υπηρεσία της ΕΠΟ δεν την κατέθεσε;
Προκύπτει ή όχι (από τα πράγματα) η πιθανότητα οι εκλογές της ΕΠΟ να ακυρώθηκαν επειδή η Νομική της Υπηρεσία δεν έκανε μια απλή ένσταση απαραδέκτου, όπως στην υπόθεση της ΑΕ Οινιάδων έκανε, ώστε να απορριφθεί η προσφυγή της Κηφισιάς και να διεξαχθούν κανονικά οι εκλογές;
Κι αν αυτή η πιθανότητα είναι βάσιμη και ισχυρή, γιατί η Νομική Υπηρεσία της ΕΠΟ δεν προχώρησε σε αυτή την ένσταση; Δεν ήξερε ότι πρέπει να την καταθέσει, ξέχασε ότι έπρεπε να συμβεί αυτό ή "ξέχασε" να το πράξει επειδή έπρεπε να το "ξεχάσει";
Πόσο, ακόμη, παρασκήνιο υπάρχει πίσω από μια διαδικασία εκλογών που έπρεπε να ακυρωθεί για πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς και κομματικούς λόγους;
Ποιος ή ποιοι και για ποιους λόγους οδήγησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο στην περιπέτεια που ζει μόνο και μόνο για να αποκομίσουν πολιτικά και κομματικά οφέλη;