Συμμαχία προθύμων

Αποκαλυπτική των όσων συνέβησαν και οδήγησαν στην απόρριψη της προσφυγής του σωματείου AE Οινιάδων από το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου (ΔΔΠ), η δήλωση του δικηγόρου του σωματείου κ. Κεσέ.
Ως "εκπρόθεσμη" απορρίφθηκε η προσφυγή, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν κατατέθηκε εντός δεκαημέρου από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και την ενημέρωση των Ενώσεων - Μελών της ΕΠΟ και το ερώτημα "από πότε προσδιορίζεται το δεκαήμερο" είναι η κρίσιμη παράμετρος για την ορθή εφαρμογή της σχετικής διάταξης.
Τα σχετικά υπο-ερωτήματα;
α. Το γεγονός ότι η Ένωση - Μέλος του σωματείου ενημερώθηκε την ημέρα που αποφάσισε η ΠΔΕ την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σημαίνει, αυτόματα, ότι ενημερώθηκε και το σωματείο με ευθύνη της Ένωσης; Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκλήρωσε η Ένωση την επίσημη ενημέρωση των σωματείων - μελών της, ώστε αυτά να ασκήσουν (εφόσον το επιθυμούν) το νόμιμο δικαίωμά τους;
β. Ποιο ήταν το νόμιμο δικαίωμά τους; Να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ με βάση το νόμο Ορφανού και όχι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού της ΕΠΟ.
γ. Πόθεν προέρχεται το δικαίωμά τους αυτό; Από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου στις 11.10.2016, επί της προσφυγής του ΑΟ Κηφισιάς.
δ. Πριν, λοιπόν, το σωματείο ΑE Οινιάδων ενημερωθεί για το με ποια διάταξη θα συγκροτηθεί το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, πως θα μπορούσε να ασκήσει προσφυγή;
ε. Γιατί θα έπρεπε να ενημερωθεί; Επειδή η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου στις 11.10.2016  εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να ισχύει, δεν έχει ακυρωθεί από κανένα και για κανένα λόγο (δεν θα μπορούσε κανείς να την ακυρώσει άλλωστε) και κανείς δεν μπορεί να μην την εφαρμόσει.
στ. Πως προκύπτει αυτό; Από το γεγονός πως η ίδια η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για να λύσει την υφιστάμενη εκκρεμότητα, άσχετα με το ότι η κατάθεση της ρύθμισης ήταν παράνομη και καταχρηστική στις δημοκρατίες αστικού τύπου όπως είναι (ελπίζω ότι θα παραμείνει για πολύ ακόμη) η ελληνική.
Είναι σαφές λοιπόν πως καμία εκπρόθεσμη κατάθεση προσφυγής δεν υπήρξε και πως η σχετική απόφαση "λύνει" προσωρινά ένα θέμα με τον "καλύτερο δυνατό τρόπο για την κυβέρνηση", καθώς την διευκολύνει να μην γίνει ρεζίλι των σκυλιών κι αρχίσουν οι υπουργοί της και πλακώνονται μεταξύ τους ρίχνοντας ο ένας στον άλλο την ευθύνη του φιάσκου.
Συμμαχίες προθύμων...

Υ.Γ. Όταν θα κατατεθεί, μετά την λήξη της Γενικής Συνέλευσης της Δευτέρας 19.12.2016, προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για την ακύρωση του αποτελέσματος (χωρίς να έχει κανείς κάτι σε βάρος του κ. Γραμμένου) τι κόλπο θα βρεθεί για να μην γίνει δεκτή;