Εντολή

Προς Π.Δ.Ε./Ε.Π.Ο. και Kαλοχαιρέτα/F.I.F.A.:
Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Κύριος κελεύει.
Η εντολή δόθηκε.
Το σώου ξεκινάει αμέσως.

Καλές γιορτές!!!