Δεν αργεί ο καιρός

Για την επίσημη, από κάθε άποψη, ενημέρωση των υπερκείμενων αρχών "οι καιροί ου μενετοί".
Θα γίνει όταν πρέπει, όπως πρέπει και με τους διαύλους που πρέπει, ώστε αυτοί να είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ δύσκολα προς αντίκρουση.
Προφανώς σε αυτή θα περιλαμβάνεται και πλήρης παρουσίαση των "ειδικών προσόντων" του καθενός από τα μέλη της ΠΔΕ και - το σημαντικότερο- του τρόπου με τον οποίο προτάθηκαν και διορίστηκαν.

Και των πολιτικών παραγόντων που τους διόρισαν και στη συνέχεια τους ανακοίνωσαν στον "Κωστάκη" για τα περαιτέρω.