Το "βουνό"

Αναβολή συζήτησης της, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., προσφυγής του σωματείου της Αιτωλοακαρνανίας για ακύρωσης της σύγκλησης (άρα και της διεξαγωγής) της αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων - μελών της Ε.Π.Ο. (όπως περιγράφεται στο άρθρο 22 του κωδικοποιημένου και εγκεκριμένου καταστατικού της) για την εκλογή εκπροσώπου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) ζήτησε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
Η νέα συζήτηση ορίστηκε για την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου. Στο "μαγαζί" επικράτησε έντονη ανησυχία με την κατάθεση της προσφυγής που εξελίχθηκε σε πανικό όταν παρουσιάστηκαν στο τραπέζι όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.
Ποια είναι αυτά;
Η απόφαση του ίδιου δικαστηρίου για το ίδιο ακριβώς θέμα (αρχαιρεσίες) στις 11 Οκτωβρίου, που έκρινε ότι ο νόμος Ορφανού (3262/2004) υπερισχύει σαφώς των διατάξεων του καταστατικού της Ε.Π.Ο. (άρθρο 22), από τον Μάϊο του 2015 και εντεύθεν όταν ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4326, γνωστός ως νόμος Κοντονή.
Το γεγονός πως η απόφαση λήφθηκε από ένα αρεοπαγίτη και δύο προέδρους εφετών, που είναι ρητά και κατηγορηματικά υποχρεωμένοι να ενεργούν υπέρ του νόμου σε κάθε περίπτωση και δεν μπορούν να τον παραβλέψουν υπέρ του καταστατικού ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
Το γεγονός πως από τις 11 Οκτωβρίου μέχρι και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου που εισήχθη αρχικά η υπόθεση στο Δ.Δ.Π. δεν μεσολάβησε τίποτε, που να οδηγεί σε διαφοροποίηση της θέσης των ανώτερων και ανώτατων τακτικών δικαστών.
Η αναβολή που ζητήθηκε θα χρησιμοποιηθεί, λογικά, προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη να πεισθούν (πάντα με νομικούς όρους εννοείται) οι τακτικοί δικαστές του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου ότι οι αρχαιρεσίες, για την εκλογή εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε., δεν είναι εκλογή οργάνων της Ε.Π.Ο., άρα δεν συντρέχει λόγος εκλογής με βάση το νόμο και μπορεί η γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο. να εξελιχθεί ομαλά και να εκλέξει εκπρόσωπο χωρίς πρόβλημα.
Στην ουσία, δηλαδή,να πεισθούν οι δικαστές, ως άλλοι μοναχοί του Μεσαίωνα, να βαφτίσουν το κρέας ψάρι και να ευλογήσουν μια σαφέστατη παράβαση του νόμου, προς διευκόλυνση των σχεδίων της Π.Δ.Ε.. Δεν είναι δα και κάτι σημαντικό θέμα η εκλογή εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε." λέγεται μετ΄επιτάσεως και απαιτήσεως να γίνει δεκτή.
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι αποκλειστικά πολιτική. Για αυτή θα περιμένουμε λίγο, καθώς έχει ξεκινήσει να εξελίσσεται το έργο "κράτα με να σε κρατώ ν΄ανεβούμε στο βουνό"...
Ποιο είναι το ορατό "βουνό"; Η ρητή διατύπωση του καταστατικού της Ε.Π.Ο. (Παράρτημα Γ, άρθρο 9, παράγραφος 1) που προβλέπει ότι η εκλογή εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε. οργανώνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία και συμμετοχή των Ενώσεων με την ανάλογη για την εκλογή της διοίκησης.
Αυτό πως ξεπερνιέται;

Σύντομα και πάλι κοντά σας.