Πραξικόπημα ετοιμάζει ο Μπίκας με τους πίνακες των διαιτητών που ήδη έχει βγάλει– Ο αρχιδιαιτητής, με συνυπεύθυνους τους Τσαχειλίδη-Καλύβα, καταργεί τους κανονισμούς – Υποτίθεται ότι έχουν τη …σφραγίδα της FIFA (χα, χα, χα), όμως πράττουν με λογική... ζούγκλας και δημιουργούν ανωμαλία στο ελληνικό ποδόσφαιρο

***Διαβάστε τι προβλέπεται από τους κανονισμούς και όχι με αερολογίες:
1)Οι οριστικοί πίνακες έχουν συνταχθεί
2)Επιτρέπεται μόνο αναμόρφωση των ίδιων πινάκων
3)Με βάση το διοριστήριο μόνο για δυο λόγους επιτρέπεται να φύγει κάποιος ρέφερι. Ο πρώτος αν διαπράττεται παραβίαση των όρων που περιέχονται στο παρόν η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί και ο δεύτερος αν αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που συνεπάγεται ο διορισμός λόγω ασθένειας ή αδυναμίας
Κωστάκη, άσε το μωράκι και μαζέψε τον. Και τους Καλύβα, Τσαχειλίδη μαζί...Οι οριστικοί πίνακες έχουν συνταχτεί:

ΑΡΘΡΟ 34
Διαδικασία αξιολόγησης – πίνακες
4. Οι πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης ανά κατηγορία των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών και εκπαιδευτών διαιτησίας, μετά την οριστική σύνταξή τους από την Κ.Ε.Δ., κατατίθενται, για επικύρωση, στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων των εθνικών κατηγοριών.

Αυτό που επιτρέπεται είναι μόνο αναμόρφωση των ιδίων πινάκων:

ΑΡΘΡΟ 34
Διαδικασία αξιολόγησης – πίνακες
7. Επιτρέπεται η αναμόρφωση των πινάκων της Κ.Ε.Δ. ύστερα από δοκιμασίες αγωνιστικών τεστ κατά την διάρκεια της περιόδου.
H αναμόρφωση γίνεται μόνο ύστερα από δοκιμασίες των αγωνιστικών τεστ που προβλέπονται στον Κανονισμό διαιτησίας:

ΑΡΘΡΟ 22
Ετήσια δοκιμασία – σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ε) Οι υποψήφιοι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές εθνικών πρωταθλημάτων συμμετέχουν σε δοκιμασία αγωνιστικών εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της FIFA/UEFA (Παράστημα 2   «Test FIFA/UEFA») για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 22
Ετήσια δοκιμασία – σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών
4 Ειδικά για τους διαιτητές των Εθνικών Πρωταθλημάτων η Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζει, κατά την κρίση της, έκτακτες δοκιμασίες αγωνιστικών τεστ για τη διαπίστωση της φυσικής κατάστασης μεμονωμένων ή του συνόλου των διαιτητών. Σε περίπτωση αποτυχίας οι διαιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την επιτυχή επανεξέτασή τους σε ημερομηνία που θα ορίσει η Κ.Ε.Δ.

Όσοι βρίσκονται στους πίνακες μετά την οριστική σύνταξή τους υπογράφουν διοριστήριο εντός πέντε (5) ημερών και το οποίο μπορεί να καταργηθεί μόνο για τους παρακάτω δύο (2) λόγους.  Στο διοριστήριο μεταξύ άλλων αναφέρονται:

ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ Αγωνιστική Περίοδος (2016-2017)
Η κατάταξή σας θα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2016 και θα λήξει την 30η Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία καθορίσει η Επιτροπή Διαιτησίας κατά την εύλογη κρίση της, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προϋπόθεση με αριθ. 7. κατωτέρω.
7. Η Ε.Π.Ο. μέσω ειδοποίησης μπορεί να καταργήσει την κατάταξή σας για τους παρακάτω λόγους:
1. Διαπράττετε παραβίαση των όρων που περιέχονται στο παρόν η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί.
2. Αδυνατείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες που συνεπάγεται ο διορισμός λόγω ασθένειας ή αδυναμίας.
Μετά τη λήξη του διοριστήριου και της αγωνιστικής περιόδου εφαρμόζεται εκ νέου η παρακάτω δοκιμασία:
ΑΡΘΡΟ 22
Ετήσια δοκιμασία – σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών
1. Κάθε έτος, μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου και σε ημερομηνίες που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., μετά από πρόταση της ΚΕΔ., όλοι οι υποψήφιοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές εθνικών κατηγοριών και όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων, που έχουν τα προσόντα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να αξιολογηθούν, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού τους, σε διαδικασίες αξιολόγησης και κατάταξης, που περιλαμβάνουν:
α) Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασης της υγείας τους.
β) Εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές) για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους για τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τους Κανονισμούς Αγώνων Πρωταθλημάτων.
γ) Εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) για την διαπίστωση του επιπέδου της γνώσης ξένων γλωσσών, ιδίως για τους υποψήφιους διεθνείς διαιτητές και βοηθούς διαιτητές. Επιπλέον των ανωτέρω:
δ) Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων συμμετέχουν σε δοκιμασία αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ) για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση.


ε) Οι υποψήφιοι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές εθνικών πρωταθλημάτων συμμετέχουν σε δοκιμασία αγωνιστικών εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της FIFA/UEFA (Παράστημα 2 « Test FIFA/UEFA») για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση.