Διαρροές...Γιατί κάποιοι κομμένοι διαιτητές όλων των κατηγοριών έχουν ενημερωθεί ότι θα τρέξουν στις 07/12 στην Αττική ενώ άλλοι δεν ξέρουν τίποτα;

Γιατί τα δυο μέτρα και δυο σταθμά από την παράνομη ΚΕΔ;

Κρατικό μυστικό είναι οι ημερομηνίες των αγωνιστικών τεστ και πρέπει να διαρρέονται πρώτα για να πουλάνε κάποιοι εκδούλευση ότι τάχα είναι μέσα στα πράγματα;


Ο παράνομος σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα πρόεδρος της ΚΕΔ Σταύρος Τριτσώνης και ο εν ενεργεία διαιτητής Μιχάλης Κουκουλάκης θα ήθελαν να τους κάνουν τα ίδια;