Περί τροποποιήσεων γενικώςΤο άρθρο 2, παρ.1γ του εγκεκριμένου από την γενική συνέλευση των ενώσεων - μελών της τον Ιούνιο 2014 καταστατικού της Ε.Π.Ο. (εγκεκριμένο και από το Ειρηνοδικείο Αθηνών) ρητώς προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κάθε τροποποίησης των κανονισμών της Ε.Π.Ο. μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, επί ποινή εκπτώσεως των μελών  της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας.
Επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση στο σώμα των κανονισμών διατάξεων που προκύπτουν από αποφάσεις αναγκαστικού χαρακτήρα της FIFA από την ημερομηνία που η παγκόσμια ομοσπονδία τις θέτει σε ισχύ.
Τι είδους αποφάσεις αναγκαστικού χαρακτήρα; Γενικές, που αναφέρονται σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ισχύουν για όλες τις εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA, με το μεγαλύτερο μέρος να πέφτει σε αποφάσεις του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου και όχι ειδικές, με αναφορά σε μια χώρα ακόμη και αν αυτή είναι σε καθεστώς προσωρινής ή μονιμότερης επιτήρησης.
Κάθε αλλαγή ουσιαστικού χαρακτήρα ακόμη και σε αυτές τις Ομοσπονδίες πρέπει να περνάει μέσα από τις συντεταγμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό και τις οποίες κανείς και για κανένα λόγο δεν μπορεί να ξεπεράσει.
Ολόκληρη η διαδικασία προσαρμογής, εναρμόνισης των κανονισμών της Ε.Π.Ο. με αυτούς της FIFA( οι πληροφορίες λένε πως αυτές που πρέπει να γίνουν είναι ελάχιστες και τριτεύουσας σημασίας) θα πρέπει να ακολουθήσει τις καταστατικές διαδικασίες και να εγκριθεί από την Π.Δ.Ε. μόλις ολοκληρωθούν οι φετινές διοργανώσεις και επικυρωθούν οι πίνακες βαθμολογίας.
Κάθε άλλη, επιβεβλημένη, δήθεν, από την αναγκαστικού χαρακτήρα διοίκηση της ΕΠΟ, αλλαγή ή τροποποίηση που επιχειρείται σήμερα με "επαναστατικό κρεσσέντο" και οιονεί δικαιολογείται από την σχετική απόφαση της FIFA στις 14/10/2016, είναι στον αέρα, τουλάχιστον, για να μην πούμε ότι θέτει, όπως σωστά επισήμανε ο κ. Λυσσαρίδης, ευθέως ζήτημα δημοκρατίας.
Είναι βέβαιη η FIFA πως όταν αποφάσιζε όσα αποφάσισε στις 14/10/2016 και ανέθεσε την υλοποίησή τους σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων υλοποιούνται όντως όπως η ίδια θα ήθελε;
Τις κατηγορίες που ήδη προέκυψαν περί κατάργησης της δημοκρατίας στην ΕΠΟ τις αντέχει; Είναι ενημερωμένη για τις κατηγορίες αυτές και για τις ενέργειες από τις οποίες πηγάζουν;

Με άλλα λόγια ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, από ποιους, με ποια "εργαλεία" και για ποιους λόγους;