Τρέλα!

Ο ένας είχε παραποιήσει ημερομηνία γέννησης για να ανέβει κατηγορία;
Ο άλλος δεν είχε ούτε 15 αγώνες αλλά ανακάλυψε διπλάσιους για να παραμείνει; Μετά άλλαξε ο κανονισμός...
Ο τρίτος «έφαγε» τον πρώτο για να πάρει τη θέση του;
Είναι αλήθεια ότι τώρα τα βρήκαν, με αποτέλεσμα και οι τρεις μαζί να πιέζουν για να επανέλθουν;