Μόνο πρόστιμο για το άναμμα πυρσών και καπνογόνων – Ξεκάθαρος ο πειθαρχικός κώδικας

Ξεκάθαρος, δηλαδή προβλέπει μόνο πρόστιμο, είναι ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ για άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων. Διαβάστε το άρθρο 15, παράγραφος 2. Διαβάστε αναλυτικά:
2. Πυρσοί, φωτοβολίδες, κροτίδες, καπνογόνα
Η εισαγωγή στο γήπεδο πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και εν γένει εύφλεκτων υλικών απαγορεύεται αυστηρά. Το άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών στον αγωνιστικό χώρο ή σε άλλη εξέδρα, επιφέρει τις ακόλουθες ποινές:
α) Χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000).
β) Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, η προβλεπόμενη χρηματική ποινή διπλασιάζεται.
γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τρίτο, κ.ο.κ.), η ως άνω χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 20.000,00 Ευρώ.
δ) Σε κάθε νέα περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τέταρτος, πέμπτος κτλ), οι προβλεπόμενες ποινές του προηγούμενου αγώνα διπλασιάζονται.
ε) Η υποτροπή των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο νοείται πάντα εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.


Τιμωρία έδρας προβλέπεται μόνο σε περίπτωση ρίψης φωτοβολίδων, κάτι που δεν έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Επαναλαμβάνουμε η έδρα του Ολυμπιακού δεν κινδυνεύει, ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.