Πονοκέφαλος…


Ποιος πρόεδρος ένωσης έχει πρόβλημα με τον συνεταιρισμό;