Και ερευνητικό τμήμα θα διαθέτει η επιτροπή δεοντολογίας - Διαβάστε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του


Και ερευνητικό τμήμα θα διαθέτει η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αν για παράδειγμα έρχεται κάποιος φάκελος της ΟΥΕΦΑ για ύποπτο ματς θα γίνεται σχετική έρευνα με "τις κατάλληλες ανακρίσεις" και ανάλογα θα την προωθεί ή όχι στο δικαστικό τμήμα.
Διαβάστε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ερευνητικού τμήματος όπως επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του δικαστικού τμήματος:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ